Historie školy

Současná Střední škola a Základní škola Soběslav měla své historické předchůdce. V původní budově kdysi ONV Soběslav na Školním náměstí č.99/I sídlilo nejprve Zemědělské odborné učiliště v letech 1960-1977, následovala Dívčí odborná škola 1968-1975, zároveň ve školním roce 1969/70 bylo provozováno Učňovské středisko JČ mlékáren a od roku 1977 do roku 1987 zde sídlila Střední pedagogická škola.

Skutečným základem současného typu střední školy bylo zřízení Zvláštního odborného učiliště v Soběslavi od školního roku 1985/86 do šk.roku 1990/91. Od 1. července 1991 bylo zřízeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Praha Odborné učiliště, a tímtéž zřizovatelem bylo k 1. lednu 1996 rozšířeno na Odborné učiliště a Praktickou školu Soběslav. Novým zřizovatelem se od 11. září 2001 stal Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích a po ukončení výstavby zcela nového objektu je toto zařízení zapsáno ve Zřizovací listině ke dni 27. 11. 2001 jako Odborné učiliště a Praktická škola, Soběslav, Wilsonova 405.

Přelomová změna v historii speciálního školství jihočeského regionu nastala k 1.1.2006, kdy došlo ke sloučení Odborného učiliště a Praktické školy Soběslav se Zváštní školou Soběslav a Zvláštní školou Veselí nad Lužnicí. Vznikla tak nová příspěvková organizace s názvem Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405.

K další změně dochází 1.9.2011, kdy vzniká na stávající adrese nové školské zařízení s názvem Střední škola a Základní škola Soběslav, vykonávající činnost středního odborného učiliště, odborného učiliště, praktické školy, základní školy, internátu, školní družiny a školní jídelny. Toto školské zařízení poskytuje vzdělávání a speciálně pedagogickou péči cca 270 žákům nejen se speciálními vzdělávacími potřebami.

K zatím poslední historické změně dochází k datu 1.1.2012, kdy došlo ke splynutí Středního odborného učiliště technického, Soběslav, Jiráskova 66/II a Střední školy a Základní školy Soběslav, Wilsonova 405 v nový subjekt s názvem Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Jiráskova 66/II s úpravou změny sídla k 1.3.2012 na:
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405.