Školská rada


Složení rady:

Za pedagogy školy, školského zařízení:        Ivana Michalčíková

Za zákonné zástupce nezletilých
žáků a za zletilé žáky a studenty:                Miloš Picek

Za zřizovatele školy:                                  Mgr. Jaromír Novák