Učební obory odborného učiliště

Střední škola poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v učebních oborech odborného učiliště (střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Hlavním cílem školy je zapojení žáků do tříleté odborné přípravy, která směřuje k úspěšnému ukončení vzdělávacího programu v příslušných oborech, k integraci do společnosti a profesní připravenosti uplatnit se ve zvoleném oboru na trhu práce.

Výuka ve všech učebních oborech probíhá dle osnov schválených MŠMT ČR a dle školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Vzdělávání žáků je realizováno prostřednictvím speciálně pedagogických metod a forem učení s využitím názorných pomůcek a didaktické techniky (zpětné projektory, interaktivní tabule, PC atd.). Budovy učiliště jsou po celkové rekonstrukci ve velmi dobrém stavu.

Dílenská příprava a praktické vyučování se uskutečňuje v moderně vybavených odborných dílnách a učebnách školy a na smluvně zajištěných pracovištích v soukromé a státní sféře.

Kromě výuky pro žáky organizujeme odborné exkurze, kulturní akce, přednášky a besedy. Žáci se zúčastňují různých soutěží a přehlídek.Seznam učebních oborů OU

Stručný popis jednotlivých učebních oborů najdete pod odkazy v levé části stránky.

Kód oboruNázev oboruDélka přípravy
36-67-E/01Zednické práce
(ŠVP Zednické práce)
3 roky
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba
(ŠVP Truhlářské práce)
3 roky
41-52-E/01Zahradnické práce
(ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
3 roky
41-52-E/01Zahradnické práce
(ŠVP Zahradnické práce)
3 roky
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP Kuchařské práce)
3 roky
29-51-E/01 Potravinářská výroba
(ŠVP Cukrářské práce)
3 roky
75-41-E/01Pečovatelské služby
(ŠVP Pečovatelské služby)
3 roky
23-51-E/01Strojírenské práce
(ŠVP Obrábění kovů)
3 roky