Domov mládeže


Definice dle vyhl. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních:


DOMOV MLÁDEŽE

Domov mládeže poskytuje žákům středních škol ubytování a výchovně vzdělávací činnost.


Domov mládeže

Bechyňská 26, 392 01 Soběslav

Péče o aktivní využívání volného času a výchovu mimo vyučování zajišťuje Domov mládeže SŠŘ a ZŠ Soběslav. Je to ubytovacím zařízením s kapacitou 62 lůžek pro žáky, kteří z důvodu vzdáleného bydliště nemohou denně dojíždět. V mimoškolním programu je prvořadá příprava na výuku a odborný výcvik, zároveň je však internát zařízením výchovným, poskytujícím prostor pro všestranné zájmy.

Domov mládeže zahrnuje obory : Zednické práce, Truhlářské práce, Květinářské a aranžerské práce, Zahradnické práce, Kuchařské práce, Cukrářské práce a Pečovatelské služby.

Domov mládeže je vybaven 5-ti klubovnami, rozsáhlou zahradou s víceúčelovým hřištěm, zahradními stoly pro stolní tenis a posilovnou. Vlastní pokoje jsou zařízeny novým nábytkem a součástí vybavení je i televize.

Zájmové kroužky soustřeďují již tradiční aktivity, a tak zde žáci najdou uplatnění v kroužku mysliveckém, výtvarném, cykloturistiky a ochrany přírody, výrobě dekorativních předmětů, ručních pracích, vaření i třeba aerobiku. Značný zájem je o posilování, košíkovou, kopanou, nohejbal, stolní tenis a je možné provozovat i další sporty např. odbíjenou, badmington, softenis a jiné dle zájmu. Volný čas vyplňují i odborné přednášky a besedy, návštěvy filmových a divadelních představení i vlastní kulturní činnost žáků, která je prezentována při Vánočních besídkách nebo i u táborových ohňů spojených s opékáním špekáčků, zpíváním při kytaře a s nejrůznějšími soutěžemi. I soubor mažoretek nachází své uplatnění při sportovních utkáních.

 • Žák hradí za ubytování:     30,- Kč/noc


 • Domov mládeže

  Jiráskova 544, 392 01 Soběslav

  Žáky a žákyně, kteří nemají možnost dojíždění, ubytujeme v moderním domově mládeže hotelového typu. Jedná se o třílůžkové nebo čtyřlůžkové pokoje s koupelnou a příslušenstvím.

  Domov mládeže zahrnuje obory : Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a zámečník,pasíř, Instalatér - topenář, elektrikář - silnoproud, Mechanik pro chladící a klimatizační zařízení, Kadeřník, Zámečník zaměřený na svařování, Obráběč kovů a Rekondiční a sportovní masér.

  Domov mládeže je součástí celého vzdělávacího komplexu. Je umístěn v pěkném a klidném prostředí a žáci zde mají možnost kulturního a sportovního vyžití v těchto aktivitách: návštěvy kina, společenské místnosti s audiovizuální technikou, internetová učebna, zájezdy na kulturní a sportovní akce, posilovna, tělocvična, loděnice, sportovní kroužky atd.


 • Žák hradí za ubytování:     800,- Kč/měsíc