Základní škola Soběslav

Základní škola poskytuje základní vzdělání a zabezpečuje povinnou školní docházku, vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Základní škola zahrnuje 1.-9. ročník a školní družinu.

Vzdělávací a výchovná činnost probíhá na odloučeném pracovišti:
Školní náměstí 56, 392 01 Soběslav
Tel. 389 822 880, e-mail: drsova.jana@ssrsobeslav.cz

Základní škola praktická je nástupcem Zvláštní školy, Soběslav, Školní náměstí 56. Současná základní škola je od 1.1.2012 součástí organizace s názvem: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405.

Základní škola je téměř ve středu města, v blízkosti náměstí. Je dobře dostupná z autobusového i vlakového nádraží. Školu navštěvuje mnoho žáků z přilehlých obcí. Kapacita školy je 66 žáků ve škole, 24 žáků ve školní družině.

Pro činnost školy jsou vytvořeny velmi dobré podmínky, v budově jsou 4 kmenové učebny, jejich velikost odpovídá nižšímu počtu žáků ve třídě. Další prostory se využívají jako pracovna pro hudební výchovu, pro šití, je zde cvičná kuchyně, cvičný byt, pracovna pro výuku počítačů s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Školní družina má k dispozici svoji samostatnou hernu. Pro kvalitní výuku pracovního vyučování slouží dílna kovo, dřevo a školní zahrada. Ta může být využívána školní družinou i v odpoledních hodinách k relaxaci. V budově je i tělocvična.

Stravování probíhá přímo v budově školy, obědy se dovážejí ze školní jídelny v hlavní budově. Je velkou výhodou, že žáci nemusejí docházet do budovy na Wilsonově ulici, ocení to zejména v nepříznivém počasí.

Pedagogický sbor je na vysoké profesionální úrovni. Máme téměř stoprocentní aprobovanost. Ve škole kromě učitelů pracuje také vychovatelka školní družiny. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají formou odborných seminářů, všichni jsou vyškoleni v rámci ICT.

Naše základní škola praktická je určena žákům, kteří na základní škole běžného typu nejsou úspěšní, selhávají, protože je učivo příliš náročné. Potřebují speciálně pedagogické metody a postupy a menší kolektiv. Někteří mají vytvořen individuální vzdělávací program. Do školy jsou zařazeni na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení, tzn. Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra.

Škola je tradičním pořadatelem okresního kola sportovních her mládeže. Ti nejlepší postupují na kolo krajské a dokonce až na mistrovství republiky.


ZŠ Soběslav pravidelně žádá o grant poskytnutý OŠMT KÚ z Jihočeských krajských programů podpory sportu na uspořádání lehkoatletických závodů základních škol praktických o putovní pohár.

Soutěž v lehké atletice

Díky podpoře Jihočeského kraje, který nás finančně zajistil v rámci Jihočeských krajských podpor sportu se každoročně konají lehkoatletické závody pro obě základní školy praktické, sídlící v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí.

Soutěž pořádá Základní škola praktická na stadionu v Soběslavi. Závodí se ve sprintu, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a na závěr ve vytrvalostním běhu. Všichni žáci závodí s velkým nasazením.

Nejlepší jsou odměněni medailemi a diplomem, všichni závodníci si odnášejí drobný dárek a upomínkový diplom za účast a nechybějí ani výborné zákusky připravené našimi učni z oboru Cukrářské práce. Soutěží se také o putovní pohár, který získá vítězná škola spolu s věcným darem na tělesnou výchovu.