Náhradní - opravné závěrečné zkoušky

Září 2017
písemná ZZ13. 9. 2017 (8.00 hod.)
praktická ZZ14. a 15. 9. 2017 (7.00 hod.)
ústní ZZ26. 9. 2017 (8.00 hod.)
Prosinec 2017
písemná ZZ 4. 12. 2017 (8.00 hod.)
praktická ZZ5. a 6. 12. 2017 (7.00 hod.)
ústní ZZ15. 12. 2017 (8.00 hod.)