Zahradnické práce
(ŠVP Květinářské a aranžérské práce)

41-52-E/01

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Uč. obor je určen pro: dívky, chlapce
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon prací spojených s květinářskou výrobou – technologie zpracování půdy a ošetřování zahradnických zemin, práce při výsevu, výsadbě a pěstování květin, sklizeň, třídění a expedice květin, vazba a aranžování květin – aranžování misek, svatebních, dárkový a smutečních kytic, příležitostné vazby atd.

Uplatnění:

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání zahradník - aranžér. Absolventi se uplatňují v oblasti pěstitelských, květinářských, vazačských a aranžérských pracích.