Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Školská rada

Dne 5. 3. 2015 byla Radou Jihočeského kraje jmenována školská rada usnesením
č. 227/2015/RK – 58 se stanoveným počtem členů 3, ve složení:

  • Ivana Michalčíková - za pedagogy školy, školského zařízení
  • Miloš Picek - za zákon. zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Jaromír Novák - za zřizovatele školy, škol. zařízení.


Funkční období této školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté. Školská rada zasedá dvakrát ročně a řeší záležitosti v rámci svých kompetencí.


Jmenování školské rady (formát PDF)