Pečovatelské služby
(ŠVP Pečovatelské služby)

75-41-E/01

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Uč. obor je určen pro: dívky, chlapce
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Žáci získají znalosti a praktické dovednosti pro výkon činností ve zdravotnických zařízeních, azylových ústavech, domovech důchodců a v ústavech sociální péče, práce v provozech kuchyní, prádelen a úklidové práce, dílčí úkony pečovatelské služby
v domácnostech imobilních občanů, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech
sociální péče.

Uplatnění:

Uč. obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v pečovatelských službách.