Strojírenské práce
(ŠVP Obrábění kovů)

23-51-E/01

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Žáci se naučí všechny druhy ručního a strojního zpracování kovů, montáže, demontáže, spojování kovů a další strojírenské práce. Absolventi snadno nacházejí uplatnění v oblasti strojírenské práce v soukromém a státním sektoru.Legenda k metodám svařování:

ZP 311-2.1.1 (dříve D - G2) - řezání a drážkování kyslíkem
ZP 111-1.1.1 (dříve D - E1) - stehování elektrickým obloukem
ZP 135-1.1.1 (dříve D - M1) - stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
ZK 111 1.1 (dříve Z - G1) - svařování kyslíko-acetylénovým plamenem a řezání kyslíkem
ZK 111 1.1 (dříve Z - E1) - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
ZK 135 1.1 (dříve Z - M1) - obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu