Zahradnické práce
(ŠVP Zahradnické práce)

41-52-E/01

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Uč. obor je určen pro: dívky, chlapce
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Žáci získají znalosti a odborné dovednosti pro práce v zahradnické výrobě - při ošetřování květin, zeleniny a ovocných dřevin, při přípravě semen, výsevech, vysazování, rozmnožování rostlin, pěstování ve sklenících a volné půdě, zhotovování běžných vazačských výrobků.

Uplatnění:

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání zahradník. Absolventi se uplatní ve všech oblastech zahradnické výroby.