Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP Mechanik pro chladící a klimatizační zařízení)

26-52-H/01

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Uč. obor je určen pro:chlapce
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Ruční a strojní obrábění kovů, montážní práce, elektrotechnické práce, (Zkouška o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice - vyhl. 50/78 Sb.), montáž tekutinových mechanizmů, montáže elektroniky, chlazení, zmrazování, klimatizace, opravy, kapilární pájení mědi, základy výpočetní techniky.


Uplatnění:

Žák získá široké znalosti ze strojírenství, elektrotechniky, elektroniky a chladírenské techniky a nachází široké uplatnění ve státním i soukromém sektoru jako servisní mechanik, opravář, prodejce chladírenské, zmrazovací a klimatizační techniky apod.