Sportovní a rekondiční masér
(ŠVP Rekondiční a sportovní masér)

69-53-H/01

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Uč. obor je určen pro:dívky, chlapce
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem - uchazeč nesmí trpět prognosticky závažnými onemocněními pohybového systému, zvláště pak páteře, trupu a končetin.

Obsah:

Hlavní náplní je důkladné osvojení masážních hmatů a technik ve spojení s teoretickými znalostmi, jejich vhodného použití při individuálním uplatnění v rámci rekondiční, relaxační a regenerační masáže. Absolvent ovládá masérskou praxi ve sportovních a rekondičních zařízeních, komunikaci s klientem, schopnost dodržovat správné masážní postupy, znalost jednoho cizího jazyka, základy výpočetní techniky a ekonomie.

Uplatnění:

Absolvent ŠVP Rekondiční a sportovní masér se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a welness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních. Dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Bude schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů, poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.