Opravář zemědělských strojů
(ŠVP Opravář zemědělských strojů)

41-55-H/01

Délka přípravy: 3 roky
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Během studia získají žáci všestranné vědomosti a dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění kovů, oprav traktorů, zemědělských strojů, automobilů a dalších zařízení. Obor má rozšířenou výuku oprav automobilů.Uplatnění:

Opravář zemědělských strojů, traktorů a automobilů, údržbář, svářeč, mechanik a řidič většiny vozidel.