Projekty OP VKZákladní školy

Základní škola praktická v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí se zapojily do projektu EU peníze školám z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Školy dostaly přidělené finanční prostředky ve výši téměř 670 tis. Kč na vybavení škol počítačovou technikou a dále na zkvalitnění výuky pomocí výukových pracovních listů tvořených přímo pedagogy pro jednotlivé předměty a ročníky. Předpokladem úspěšného zvládnutí projektu je plánované další vzdělávání pedagogů v oblasti IT.

Projekt započal 1.9.2010 a má délku trvání 36 měsíců.
Předpokládané datum ukončení je 28.2.2013.
Projekt je ze strany MŠMT ČR průběžně monitorován.Střední škola

Název operačního programuOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podporyRovné příležitosti dětí a žáků,včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo operačního programuCZ.1.07
Název projektuŘemeslo má zlaté dno – rovné příležitosti pro každého
Datum zahájení projektu02.01.2012
Datum ukončení projektu31.12.2012
Rozpočet projektu 6 254 601,08 Kč

Stručný obsah projektu

Smyslem projektu je zlepšit podmínky studia žáků s SVP,a umožnit tak jejich lepší uplatnění v pracovním procesu.

Výstupem projektu budou nové materiály pro potřebu teoretické části studia v podobě metodických listů v elektronické v podobě multimediálních aplikací pro potřebu výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.Vznikne nová odborná učebna pro praktickou výuku učebního oboru Pečovatelské služby.V rámci projektu budou rovněž proškoleni pedagogičtí zaměstnanci-cílem seminářů bude především seznámit zúčastněné s problémy v oblasti vzdělávání žáků s SVP.

Další aktivitou v rámci projektu je účast žáků na soutěžích a týdenních pobytech u externích subjektů.Ve škole bude vytvořeno kontaktní místo,kde v předem určených hodinách bude žákům k dispozici odborný pracovník(psycholog), s nímž budou žáci řešit problémy vznikající v rámci studia.

Poblíž hlavního vchodu školy je umístěn billboard dle podmínek publicity.


Název projektuEU peníze školám
Projekt OP VK 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0849
Datum zahájení projektu01.09.2012
Datum ukončení projektu31.08.2014
Celková výše finanční podpory1 457 213 Kč

Stručný obsah projektu

Výstupem projektu budou nové materiály pro teoretickou výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v podobě metodických a pracovních listů a v elektronické podobě v multimediálních aplikacích.

V rámci projektu budou rovněž proškoleni pedagogičtí zaměstnanci v oblasti finanční gramotnosti a vzdělávání v cizích jazycích.

Finanční prostředky získané z projektu budou použity na vybavení školy počítačovou technikou a dále na zkvalitnění výuky.

Na vchodových dveřích hlavní budovy je umístěn informační plakát dle podmínek publicity.

Projekt je ze strany MŠMT ČR průběžně monitorován.

obrázek