Soutěž Soběslavská růže

V roce 2016 jsme pořádali již 22. ročník soutěže.

Vzhledem k nízkému počtu žáků na učebních oborech typu "E", otevíráme floristickou soutěž všem typům středních škol se zahradnickým zaměřením! Tuto variantu jsme zvolili s ohledem na skutečnost, že se nejedná o soutěž vědomostní, ale o prokázání dovedností a estetického cítění při zpracování zadaných úkolů.

Soutěž je zaměřena na vazačské a aranžérské práce z přírodních materiálů a je vypsána pro jednotlivce a tříčlenná družstva složená ze žáků studujících zahradnické obory na odborných učilištích, středních odborných učilištích a středních zahradnických školách z celé ČR.

Soutěžní úkoly letošního roku