Nová velká škola místo dvou malých


Střední škola a Základní škola splynula se Středním odborným učilištěm technickým a od 1.1.2012 vznikla nová škola s názvem Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav. Škola, v níž od ledna studuje 547 žáků ve 37 třídách, je již natolik silnou školou, že má předpoklady obstát v konkurenci velkých a dobře fungujících škol v blízkých městech i v celém Jihočeském kraji. I přes nutné změny, které bude nutno udělat v zájmu optimalizace výuky a úspor finančních prostředků, škola zaměstnává kolem 120 pracovníků, čímž se stala jedním z největších zaměstnavatelů ve městě. Ve škole pracuje dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků a společně s nimi budeme dále rozvíjet a zkvalitňovat nejen výuku a výchovu naší mladé generace, ale i zlepšovat prostředí, v němž žáci tráví velkou část dne v době vyučování i po něm. Škola bude v roce 2012 čerpat více než 6 milionů korun v rámci projektu OPVK, který byl podán ještě na Odborném učilišti, a během dvou let téměř 1 a půl milionu korun v rámci tzv. „Šablon“. Díky finančním prostředkům z těchto projektů výrazně zkvalitníme vybavení školy. Zakoupíme další interaktivní tabule, počítače, zpracujeme moderní výukové programy a zařadíme netradiční formy výuky, jako jsou například pobyty žáků v externích zařízeních kombinované s výukou profesionálů z praxe. Škola bude dále pokračovat v úspěšné reprezentaci žáků na tradičních soutěžích a výstavách. Potenciálu školy využijeme i v doplňkové činnosti, kterou naše škola již nyní poskytuje v mnoha oborech a kterou hodláme nadále rozšiřovat. Za velmi důležitou považuji spolupráci s Městem Soběslav, místními organizacemi a podnikateli. Všemi našimi aktivitami bychom rádi přispěli k rozkvětu a propagaci naší školy a města Soběslavi.


Ing. Darja Bártová
ředitelka Střední školy řemeslné a ZŠ Soběslav

<