Svářečská škola 14-113

Na Pískách 469, 392 01 Soběslav

registrovaná v České svářečské společnosti. Škola provozuje vlastní svářečskou školu a poskytuje pro veřejnost tyto kurzy:

Proškolení a přezkoušení svářečů základních kurzů z bezpečnostních předpisů podle ČSN 05 0601, 05 0610, 05 0630
Cena: 206,60/250,- Kč (jedna metoda), 413/500,-Kč (dvě metody)

Zaškolení svářečského dělníka
ZP 311-2 1.1 (dříve D - G2) - Řezání a drážkování kyslíkem
Cena: 2 921,50/3 535,- Kč
ZP 111-1 1.1 (dříve D - E1) - Stehování elektrickým obloukem
Cena: 2 921,50/3 535,- Kč
ZP 135-1 1.1 (dříve D - M1) - Stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
Cena: 2 921,50/3 535,- Kč

Základní kurzy svářečů
ZK 311 1.1 (dříve Z - G1) - Základní plamenové svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
Cena: 11 405/13 800,- Kč (cena pro Úřad práce: 10 991,70/13 300,- Kč)
ZK 111 1.1 (dříve Z - E1) - Základní kurz obloukového svařování obalenou elektrodou
Cena: 10 438/12 630,- Kč (cena pro Úřad práce: 10 024,80/12 130,- Kč)
ZK 135 1.1 (dříve Z - M1) - Základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG, MIG)
Cena: 10 438/12 630,- Kč (cena pro Úřad práce: 10 024,80/12 130,- Kč))
ZK 135 1.1 (dříve Z - M1) - Základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MIG,MAG) (předpokladem je,že svářeč má úspěšně absolvovaný kurz ZK 111 W01)
Cena: 6 859,50/8 300,- Kč (cena pro Úřad práce: 6 446,30/7 800,- Kč)

Poplatky za svářečské zkoušky - žáci, kteří mají svařování v učební osnově
1. metoda:       Cena: 1 300,- Kč
2. metoda:       Cena: 1 000,- Kč

Poplatky za svářečské zkoušky - žáci, kteří nemají svařování v učební osnově
(UK, E, MCH)

ZK 135 1.1       Cena 6 500,- Kč

Kontakt:
Na Pískách 469
392 01 Soběslav
Jan Dvořák, tel.:  389 822 870(871), hala@ssrsobeslav.cz