Zájmové kroužky

Na škole mají svoji tradici i nejrůznější sportovní a zájmové aktivity. Tělocvična střední školy má parametry i pro mezinárodní soutěže, kromě běžného vybavení je součástí i dobře vybavená posilovna. Během roku se zde pravidelně konají různé sportovní akce a turnaje našich žáků (např. turnaj v nohejbale, soutěž ve šplhu, ve stolním tenise, turnaje v kopané a přehazované atd.).

Své využití najde tělocvična i v době mimo vyučování pro řadu sportovních a zájmových kroužků internátu.

Škola organizuje pro žáky tyto kroužky: