Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Termíny a kritéria přijímacího řízení

Termíny přijímacích řízení pro školní rok 2018/2019

Talentová zkouška pro obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník,pasíř
(ŠVP Umělecký kovář a zámečník)

Termín pro zaslání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení pro učební obor s talentovou zkouškou (82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř) je stanoven do 1. března 2018.

Termín talentové zkoušky je stanoven na 15. března 2018 od 9.00 hodinpracoviště Jiráskova 544

Termín pro zaslání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení pro ostatní obory je stanoven do 1. března 2018.

Termíny a informace k přijímacímu řízení - MŠMT (formát DOCX)


Kritéria přijímacích řízení

Střední odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Přihláška žáka nebo uchazeče byla zaslána v termínu do 1. března 2018.

Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti, především: - zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře).

Klasifikace chování, klasifikace uváděných předmětů (pořadí) na přihlášce (známkový průměr).

Splněná povinná devítiletá školní docházka.

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

  • Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají.
    U učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř se konají zkoušky talentové.

Odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění , vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky č.27/2016 Sb.)

Přihláška žáka nebo uchazeče pro 1. kolo přijímacího řízení byla zaslána v termínu do 1. března 2018.

Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti, především: - zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře).

Klasifikace chování, klasifikace uváděných předmětů (pořadí) na přihlášce (známkový průměr).

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

  • Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají.

V případě, že nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou po ukončení prvního kola přijímacího řízení vypsána kola další, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).