>

Stravování pro veřejnost ve školní jídelně Wilsonova 405Obědy je možné odebírat celoročně.


objednávka den předem do 13. hod. na tel.č. 389 822 815

nebo na:

treslova.marie@ssrsobeslav.cz