Zednické práce
(ŠVP Zednické práce)

36-67-E/01

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Uč. obor je určen pro:chlapce
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Odborná příprava poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v profesi stavební dělník. Žáci se naučí ovládat základní výrobní technologie zednických prací – vyměřování dle jednoduché dokumentace, stavba lešení, příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů atd.

Uplatnění:

Absolvent je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat jednoduché zednické práce na různých stavbách, ve stavebních firmách nebo v oblasti stavební údržby.