Učební obory středního odborného učiliště

Střední škola poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v učebních oborech středního odborného učiliště (střední vzdělání s výučním listem). Hlavním cílem školy je zapojení žáků do tříleté odborné přípravy, která směřuje k úspěšnému ukončení vzdělávacího programu v příslušných oborech, k integraci do společnosti a profesní připravenosti uplatnit se ve zvoleném oboru na trhu práce.

Výuka ve všech učebních oborech probíhá dle osnov schválených MŠMT ČR a dle školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Vzdělávání žáků je realizováno prostřednictvím metod a forem učení s využitím názorných pomůcek a didaktické techniky (zpětné projektory, interaktivní tabule, PC atd.). Budovy učiliště jsou po celkové rekonstrukci ve velmi dobrém stavu.

Dílenská příprava a praktické vyučování se uskutečňuje v moderně vybavených odborných dílnách a učebnách školy a na smluvně zajištěných pracovištích v soukromé a státní sféře.

Kromě výuky pro žáky organizujeme odborné exkurze, kulturní akce, přednášky a besedy. Žáci se zúčastňují různých soutěží a přehlídek.Seznam učebních oborů SOU

Stručný popis jednotlivých učebních oborů najdete pod odkazy v levé části stránky.

Kód oboruNázev oboruDélka přípravy
23-51-H/01Strojní mechanik
(ŠVP Zámečník-zaměření na svařování)
3 roky
23-56-H/01Obráběč kovů
(ŠVP Obráběč kovů)
3 roky
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP Mechanik pro chladící
a klimatizační zařízení)
3 roky
26-51-H/02Elektrikář - silnoproud
(ŠVP Elektrikář-silnoproud)
3 roky
36-52-H/01Instalatér
(ŠVP Instalatér-topenář)
3 roky
36-58-H/01Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
(ŠVP Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení)
3 roky
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů
(ŠVP Opravář zemědělských strojů)
3 roky
69-51-H/01Kadeřník
(ŠVP Kadeřník)
3 roky
82-51-H/01Umělecký kovář a zámečník,pasíř
(ŠVP Umělecký kovář a zámečník,pasíř)
3 roky
69-53-H/01Rekondiční a sportovní masér
(ŠVP Rekondiční a sportovní masér)
3 roky
33-56-H/01Truhlář
(ŠVP Truhlář)
3 roky
41-52-H/01Zahradník
(ŠVP Zahradník)
3 roky

Legenda k metodám svařování:

ZK 311 1.1 (dříve Z-G1) - svařování plamenem
ZK 111 1.1( dříve Z-E1) - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
ZK 135 1.1 (dříve Z-M1) - svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
ZP 15 P2 (dříve D-U7) - polyfúzní svařování plastů
ZK 11 P 2, 3 - svařování plastů na tupo horkým tělesem
ZP 942 8 31 - kapilární pájení mědi naměkko
ZP 912 9 31 - kapilární pájení mědi natvrdo