Obráběč kovů
(ŠVP Obráběč kovů)

23-56-H/01

Délka přípravy: 3 roky
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Seznámení s ručním zpracováním kovů. Důkladné znalosti z vrtání, vyhrubování, vystružování, soustružení, frézování a broušení. Obrábění na CNC obráběcích strojích. Základy výpočetní techniky.  • Kurz svařování ZK 135 1.1 (žák hradí část nákladů)
  • Řidičské oprávnění skupiny A, B (hradí žák)

Uplatnění:

Jedná se o velmi žádanou a ceněnou profesi. V dnešní době se projevuje velký nedostatek těchto odborníků a je reálný předpoklad, že absolvent tohoto oboru nalezne finančně dobře ohodnocené zaměstnání. Absolventy lze zařadit jako vrtaře, brusiče, soustružníky, frézaře a mají základy pro výkon i náročnějších profesí jako např. horizontkář, obráběč na CNC strojích apod.