Zahradník
(ŠVP Zahradník)

41-52-H/01

Základní údaje:

Délka přípravy: 3 roky
Uč. obor je určen pro:dívky,chlapce
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list
Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah:

Učební obor připravuje žáky na zvládnutí základních prací v zahradnické výrobě - pěstování zahradnických kultur a jejich rozmnožování, sklizeň a třídění zahradnických produktů, vázání květin, aranžování interiérů, realizace sadovnických úprav včetně údržby zeleně. Žáci získají orientaci v základní obchodní činnosti, v zahradnickém podnikání a osvojí si zásady chování ve styku se zákazníkem.

Uplatnění:

Absolventi oboru zahradník nacházejí uplatnění v různých zahradnických provozech a zahradnických prodejnách.