Základní škola Veselí nad Lužnicí

Základní škola poskytuje základní vzdělání a zabezpečuje povinnou školní docházku, vyučuje podle vzdělávacího programu Škola pro život. Základní škola zahrnuje 1.-9. ročník a školní družinu.

Vzdělávací a výchovná činnost probíhá na odloučeném pracovišti:
K Zastávce 532, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Tel. 389 822 890, e-mail: drsova.jana@ssrsobeslav.cz

Základní škola praktická je nástupcem Zvláštní školy, K Zastávce 532, Veselí nad Lužnicí. Současná základní škola je od 1. 1. 2012 součástí organizace s názvem: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405.

Základní škola se nachází na konci města, směrem na České Budějovice, uprostřed velké zahrady. Školu navštěvují žáci z Veselí n. Lužnicí a dalších přilehlých obcí. Kapacita školy je 50 žáků.

Pro činnost školy jsou vytvořeny dobré podmínky, v budově jsou 4 kmenové učebny, jejich velikost odpovídá nižšímu počtu žáků ve třídě. Součástí je učebna pro výuku počítačů, v jedné ze tříd je instalována interaktivní tabule, která je při výuce hojně využívána. Školní družina má k dispozici svoji samostatnou hernu, v letních měsících mají děti k dispozici zahradní domek. Pro kvalitní výuku pracovního vyučování slouží dílna kovo, dřevo, dále cvičná kuchyně a školní zahrada. Ta může být využívána školní družinou i v odpoledních hodinách k relaxaci. V budově bohužel není tělocvična. K výuce TV využíváme zařízení města, tedy: sportovní halu, lehkoatletický stadion a zimní stadion.

Stravování probíhá přímo v budově školy, obědy dodává jídelna MŠ K Zastánce, tedy z přilehlé budovy. Celodenně je zajištěn také pitný režim pro žáky.

Pedagogický sbor je na vysoké profesionální úrovni. Všichni učitelé včetně vychovatelek ŠD mají vystudovanou pedální pedagogiku. Vychovatelky školní družiny, také vyučují některé výchovy. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají formou odborných seminářů, všichni jsou vyškoleni v rámci ICT.

Naše základní škola praktická je určena žákům, kteří na základní škole běžného typu nejsou úspěšní, selhávají, protože je učivo příliš náročné. Potřebují speciálně pedagogické metody a postupy a menší kolektiv. Někteří mají vytvořen individuální vzdělávací program. Do školy jsou zařazeni na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení, tzn. pedagogicko- psychologické poradny nebo pedagogického centra.

Žáci naší školy se pravidelně úspěšně účastní různých soutěží- recitačních, pěveckých a výtvarných. Ve škole dlouhodobě pracuje taneční kroužek. Řadu let dosahuje velkých úspěchů v soutěžích a při různých společenských prezentacích nejen ve Veselí nad Lužnicí.


FONTEA DANCE 2013

12. 6. 2013 se konal v KD Veselí nad Lužnicí již 7. ročník Fontea Dance – taneční soutěž pro žáky ZŠ praktických a speciálních.

Boj o putovní pohár v kategorii A byl do poslední chvíle velmi vyrovnaný a porota složená z čestných hostů a zástupců sponzorů se ocitla v těžké situaci. Nakonec si celkové vítězství připsala naše škola s choreografií „Bombay Theme“, na druhém místě se umístil temperamentní tanec „Zlatá růže“ v podání ZŠ Český Krumlov a další skladba ZŠ K Zastávce „Kuřátka“ nejen pobavila diváky, ale i získala bronz.

V kategorii B se diváci dojímali nad romantickým duetem, který si připravili děti z DTS Klíček Zaluží a přenesli se do daleké Číny s tanečnicemi ZŠ A SŠ Praha. Děti z Českých Budějovic zatančily country tanec a ZŠ Kaňka si připravila variaci na africké téma, kterou porota ocenila putovním pohárem.

Letošní ročník se konal za přispění Jihočeského kraje, které bylo čerpáno z krajského programu podpory práce s dětmi a mládeží. Jelikož tuto akci podpořily i další firmy, mohli jsme pro všechny děti připravit mnoho krásných trofejí, cen a dárků, včetně pohoštění. Děkujeme SŠŘ Soběslav, Městu Veselí nad Lužnicí a firmám: Pěstitelské pálenici Destiler Žíšov (p. Petr Prokeš), Efko CZ., Madeta Řípec, Fontea a.s. Zvláštní poděkování patří celému kolektivu pracovníků Kulturního domu, který dokázal připravit krásné, příjemné prostředí a celé dopoledne poskytoval dokonalý servis. Také děkujeme skupinám Žábě a Codě, které se postaraly o zpestření programu.