Podmínky a termíny přijímacího řízení
pro školní rok 2017/2018


Termíny přijímacích řízení

Ředitelka Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník,pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)


Ostatní obory OU, SOU


Kritéria přijímacích řízení

Odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění , vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky č.27/2016 Sb.)

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

  • Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají.
  • Střední odborné učiliště

    KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
    (upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění)

    Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

  • Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají. U učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř se konají zkoušky talentové.