Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Pro uchazeče

Pro uchazeče

Zde naleznete informace určené pro uchazeče a budoucí žáky střední školy - termíny, kritéria pro přijetí, informace o učebních oborech atd.

Více informací
Střední škola

Střední škola

Střední škola poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech s výučním listem.

Více informací
Základní škola

Základní škola

Základní škola poskytuje základní vzdělání a zabezpečuje povinnou školní docházku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více informací

Novinky

27. 03. 2023 Dne 9. března 2023 proběhla v Třebíči celostátní odborná soutěž středních
škol, která je zaměřena na dovednosti žáků v oboru: „OPRAVÁŘ
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ“. Do soutěže se přihlásili žáci z 32 středních
odborných škol a mezi nimi byl i Jan Klečacký, žák 3. ročníku ze SŠŘ a ZŠ
Soběslav. V náročné soutěži zaměřené na teoretické znalosti a praktické
dovednosti nakonec obsadil čtvrté místo a tím navázal na tradici svých
předchůdců, kteří v minulých letech dosahovali obdobných výsledků v tak
významné celostátní soutěži.
ZOBRAZIT FOTOGAFIE >>
17. 03. 2023 V sekci Škola/Aktivity školy byla zveřejněna výsledková listina 25. ročníku soutěže Soběslavská růže.
OTEVŘÍT VÝSLEDKOVOU LISTINU >>
06. 03. 2023
Zveme Vás na výstavu soutěžních prací pořádanou při příležitosti celostátní soutěže ve floristice žáků středních škol Soběslavská růže, která proběhne 17. března 2023 od 8 do 15 hod. v Kulturním domě města Soběslavi.
ZOBRAZIT PLAKÁT >>
05. 03. 2023 Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, kterou je možné si aktuálně pořídit na e-shopu.
Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 20.3.2023. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.
PLAKÁT >>
VSTUP DO E-SHOPU >>

Výhody a základní informace proč studovat u nás

Podání přihlášky na školu

Uchazeči podávají přihlášku ke studiu v prvním kole přijímacího řízení do 1. března 2023, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022. Přijímací zkoušky pro přijetí do 1. ročníku se nekonají, pouze u oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř se konají zkoušky talentové.

Podání přihlášky na školu

Pracovní uplatnění

Jedním z hlavních cílů vzdělávání je získání profesní kvalifikace, která představuje „vstupenku“ na pracovní trh. Naše škola se zaměřuje na učební obory, které reagují na potřeby trhu práce a proto naši absolventi nemají problém po ukončení studia získat pracovní uplatnění a integrovat se do společnosti.

Pracovní uplatnění

Moderní výuka

Hlavním cílem školy je neustálá modernizace a inovace výuky. Důraz je kladen zejména na technické učební obory SŠ, na jejich modernizaci s využitím pokrokových technologií. Pro realizací cílů využíváme projektů spolufinancovaných z EU.

Moderní výuka

Ubytování a stravování

Žákům, kteří nemají možnost z důvodu vzdáleného bydliště denního dojíždění, umožňujeme ubytování v našich dvou ubytovacích zařízeních. Domovy mládeže poskytují žákům střední školy ubytování, stravování, výchovně vzdělávací činnost a plnohodnotné využití volného času.

Ubytování a stravování
Bezbariérový přístup

Studium pro zdravotně postižené
Bezbariérový přístup

Škola má dlouhodobé zkušenosti se žáky zdravotně znevýhodněnými nebo dlouhodobě nemocnými, vychází vstříc trendu integrace žáků se zdravotním postižením. Je zde možnost konzultace výběru oboru pro daný typ postižení a zdravotní předpoklady (výchovné a kariérové poradenství, zdravotněsociální poradenství). Pro tyto žáky stanoví škola vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se specifickými potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění – s maximálním uplatněním individuálního přístupu. Hlavní budova školy je zcela bezbariérová u vchodu do internátu jsou 3 schody – možnost přistavět rampu.