Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Pro uchazeče

Pro uchazeče

Zde naleznete informace určené pro uchazeče a budoucí žáky střední školy - termíny, kritéria pro přijetí, informace o učebních oborech atd.

Více informací
Střední škola

Střední škola

Střední škola poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech s výučním listem.

Více informací
Základní škola

Základní škola

Základní škola poskytuje základní vzdělání a zabezpečuje povinnou školní docházku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více informací

Novinky

20. 10. 2020 V sekci Dokumenty byla zveřejněna Výroční zpráva o činnosti školy 2019/20.
13. 10. 2020 Usnesením Vlády ČR se od 14.10. do 1.11.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na středních školách (platí to pro teoretické i praktické vyučování).
Výuka bude probíhat v tomto období distanční formou.Dále ředitelka školy rozhodla o distanční výuce na Základní škole Soběslav (z důvodu vysoké absence pedagogů).
Na Základní škole Veselí nad Lužnicí bude probíhat klasická prezenční výuka.
>>>celý text dokumentu MŠMT
09. 10. 2020 Na základě rozhodnutí MŠMT s účinností od 12.10.2020 do 25.10.2020 bude probíhat na střední škole teoretická výuka distanční formou. Odborný výcvik bude probíhat i nadále dle platných školních rozvrhů za osobní přítomnosti žáků ve škole. Na základní škole (1. i 2. stupeň) se forma vyučování nemění, nadále bude výuka probíhat za účasti žáků klasicky prezenčně dle platných školních rozvrhů. Dny 26. a 27. října 2020 jsou stanoveny jako volné dny. Ve dnech 29. a 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny.
>>> celý text dokumentu MŠMT (PDF)
01. 10. 2020 Rozhodnutím MZ ČR byl Jihočeský kraj označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5.10.2020 probíhá na naší škole klasická prezenční výuka dle platných rozvrhů. >>> celý text rozhodnutí (PDF)

Výhody a základní informace proč studovat u nás

Podání přihlášky na školu

Uchazeči podávají přihlášku ke studiu v prvním kole přijímacího řízení do 1. března 2020, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019. Přijímací zkoušky pro přijetí do 1. ročníku se nekonají, pouze u oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř se konají zkoušky talentové.

Podání přihlášky na školu

Pracovní uplatnění

Jedním z hlavních cílů vzdělávání je získání profesní kvalifikace, která představuje „vstupenku“ na pracovní trh. Naše škola se zaměřuje na učební obory, které reagují na potřeby trhu práce a proto naši absolventi nemají problém po ukončení studia získat pracovní uplatnění a integrovat se do společnosti.

Pracovní uplatnění

Moderní výuka

Hlavním cílem školy je neustálá modernizace a inovace výuky. Důraz je kladen zejména na technické učební obory SŠ, na jejich modernizaci s využitím pokrokových technologií. Pro realizací cílů využíváme projektů spolufinancovaných z EU.

Moderní výuka

Ubytování a stravování

Žákům, kteří nemají možnost z důvodu vzdáleného bydliště denního dojíždění, umožňujeme ubytování v našich dvou ubytovacích zařízeních. Domovy mládeže poskytují žákům střední školy ubytování, stravování, výchovně vzdělávací činnost a plnohodnotné využití volného času.

Ubytování a stravování
Bezbariérový přístup

Studium pro zdravotně postižené
Bezbariérový přístup

Škola má dlouhodobé zkušenosti se žáky zdravotně znevýhodněnými nebo dlouhodobě nemocnými, vychází vstříc trendu integrace žáků se zdravotním postižením. Je zde možnost konzultace výběru oboru pro daný typ postižení a zdravotní předpoklady (výchovné a kariérové poradenství, zdravotněsociální poradenství). Pro tyto žáky stanoví škola vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se specifickými potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění – s maximálním uplatněním individuálního přístupu. Hlavní budova školy je zcela bezbariérová u vchodu do internátu jsou 3 schody – možnost přistavět rampu.