Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

PROJEKT OPŽP; Snížení energetické náročnosti SŠŘ

Evropská unie - Operační program životní prostředí

1. Název projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19679 Snížení energetické náročnosti Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav – objekt Wilsonova

Oblasti podpory: Udržitelné využívání zdrojů energie, Realizace úspor energie

Rozpočet projektu:  9 905 090,00 Kč        


Stručný obsah projektu

Předmětem projektu je zateplení budovy školy Wilsonova včetně budovy školních dílen. Konkrétně zateplením obvodových zdí, střechy a výměnou stávajících oken a dveří.

Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie objektů zlepšení tepelně technických vlastností obvodových a střešních konstrukcí budov.

Cílem projektu je snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby na vytápění objektu školy a školních dílen.

 

2. Název projektu: 1.02/3.2.00/13.19680 Snížení energetické náročnosti Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav – objekt Jiráskova        

Oblasti podpory: Udržitelné využívání zdrojů energie, Realizace úspor energie

Rozpočet projektu:   19 222 400,00 Kč    


Stručný obsah projektu

Předmětem projektu je zateplení budovy školy a domova mládeže Jiráskova. Konkrétně zateplením obvodových zdí, střechy a výměnou stávajících oken a dveří.

Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie objektů zlepšení tepelně technických vlastností obvodových a střešních konstrukcí budov.

Cílem projektu je snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby na vytápění objektu školy a domova mládeže.

 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
6