Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

IKAP JčK III

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_19_078 pro implementaci KAP II v prioritní ose

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2021

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2023

Rozpočet projektu: 244 354,- Kč   

Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému, který bude naplněn podporou polytechnického vzdělávání. Důraz bude kladen na podporu rozvoje kariérového poradenství na škole a na odborného vzdělávání formou doručování žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.