Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Základní škola Veselí nad Lužnicí

Pod Markem 532, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel. 389 822 890

Mgr. Jana Drsová
Zástupce ředitelky pro ZŠ, drsova.jana@ssrsobeslav.cz

Mgr. Jana Lišková
Vedoucí učitelka odlouč.pracoviště, liskova.jana@ssrsobeslav.cz

Základní škola je nástupcem Zvláštní školy, K Zastávce 532, Veselí nad Lužnicí. Současná základní škola je od 1. 1. 2012 součástí organizace s názvem: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405.

Základní škola se nachází na konci města, směrem na České Budějovice, uprostřed velké upravené zahrady. Je po rekonstrukci, zmodernizovaná. Školu navštěvují žáci z Veselí nad Lužnicí a dalších přilehlých obcí. Kapacita školy je 50 žáků.

Pro činnost školy jsou vytvořeny dobré podmínky. V budově jsou čtyři kmenové učebny, jejich velikost odpovídá nižšímu počtu žáků ve třídě, a samostatná učebna pro výuku počítačů. V jedné ze tříd je nainstalována interaktivní tabule, která je při výuce hojně využívána,  počítači je vybavena i jedna kmenová třída – jsou zde využívány při běžné výuce k vyhledávání informací nebo k procvičování učiva.

Školní družina má k dispozici příjemně zařízenou hernu. V letních měsících využívá také zahradní domek, téměř každý den je využívána školní zahrada k odpočinku a relaxaci při polední přestávce. Žáci se ve školní družině, kromě odpočinku, připravují i na vyučování, mohou si napsat domácí úkoly a rozvíjet se při různých výtvarně-pracovních činnostech.

Pro kvalitní výuku pracovního vyučování slouží dobře vybavená školní dílna, cvičná kuchyně a školní zahrada. V budově školy bohužel není tělocvična. K výuce TV využíváme zařízení města, tedy: sportovní halu, lehkoatletický stadion a zimní stadion.

Stravování probíhá přímo v budově školy, obědy dodává jídelna MŠ Pod Markem, sídlící v přilehlé budově. Celodenně je zajištěn pro žáky také pitný režim.

Pedagogický sbor je na vysoké profesionální úrovni. Všichni učitelé, včetně vychovatelky ŠD, jsou zkušení speciální pedagogové. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně dále vzdělávají formou odborných seminářů, všichni jsou vyškoleni v rámci ICT.

Žáci naší školy se pravidelně úspěšně účastní různých soutěží – sportovních, recitačních, pěveckých a výtvarných. Z těchto soutěží si vždy odnesou pěkné ocenění. Každoročně se účastníme soutěže ve sběru PET lahví, kterou město vyhlašuje pro školy ve Veselí nad Lužnicí.  Naši žáci vždy dobře reprezentují školu i město Veselí nad Lužnicí.

Budova školy
Bruslení
Jaro 2017
Karneval
Keramika
Modrá třída - knihovna
Návštěva knihovny
SHM 2017
8