Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Základní škola

Základní škola je škola zřízená podle § 16 odstavec 9 školského zákona. Poskytuje základní vzdělání a zabezpečuje povinnou školní docházku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – je tedy určena žákům, kteří na základní škole běžného typu nejsou úspěšní, selhávají, protože je učivo pro ně příliš náročné. Pro tyto žáky jsou vhodné speciálně pedagogické metody a postupy a také menší kolektiv dětí. Někteří z žáků mají vytvořen individuální vzdělávací program. Do školy jsou zařazeni na základě žádosti rodičů a doporučení speciálně pedagogického centra, kterému předchází speciálně pedagogické a psychologické vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Zde jsou dětem stanoveny odpovídající stupně podpůrného opatření. Mohou k nám být přijímáni žáci s lehkým i středně těžkým mentálním postižením.

Na ZŠ se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Učení je radost“. Žáci se středně těžkým mentálním postižením se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Učíme se hrou“. Základní škola zahrnuje 1.–9. ročník a školní družinu.

Vzdělávací a výchovná činnost probíhá na odloučených pracovištích:

Školní vzdělávací programy.