Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Střední škola

Střední škola poskytuje střední odborné vzdělávání s různorodým zaměřením, zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech, vychovává žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru, k bezproblémové integraci do společnosti a k profesnímu uplatnění na trhu práce. Poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výuka ve všech učebních oborech probíhá dle Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT, z kterých vychází Školní vzdělávací programy (ŠVP).

Vzdělávání žáků je realizováno prostřednictvím speciálně pedagogických metod a forem učení s využitím názorných pomůcek a didaktické techniky (interaktivní tabule, PC, 3D tiskárny apod.). Výuka se uskutečňuje v moderně vybavených odborných dílnách a učebnách školy a na externích pracovištích v soukromé i státní sféře. Provozujeme vlastní svářečskou školu, pro žáky zajišťujeme kurzy autoškoly, organizujeme odborné exkurze, kulturní akce, přednášky a besedy. Žáci se zúčastňují s úspěchem různých odborných celorepublikových soutěží (opraváři zeměd. strojů, kováři, kuchaři, aranžéři atd.).

Pro veřejnost poskytujeme kadeřnické a masérské služby ve vlastních provozovnách, zajišťujeme zednické, instalatérské, elektrikářské, truhlářské a autoopravářské práce, kurzy svařování, je možnost sjednání zakázkové výroby u oborů květinářské a aranžérské práce, cukrářské a kuchařské práce, pronajímáme tělocvičnu, celoročně zajišťujeme stravování a v době školních prázdnin i ubytování, atd.

Střední odborné učiliště poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech středního vzdělávání. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Školní vzdělávací programy zde.

Odborné učiliště

Odborné učiliště poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech. Obory jsou určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Bechyňská
Jiráskova
Jiráskova - Kadeřnictví
Wilsonova
Na Pískách
5