Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Školní kariérový poradce

Pomáhá žákům s objevováním jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů
vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání a s přípravou na vstup na trh
práce.

Blanka Antochová

Pracoviště:  Soběslav, Wilsonova 405, 1. patro, sborovna školy
T 389 822 810, antochova.blanka@ssrsobeslav.cz 

Konzultační hodiny (pracoviště Wilsonova 405)

čtvrtek:   8.30 - 10.00 h

Mimo konzultační hodiny lze sjednat i individuální schůzky.