Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)

kód 75-41-E/01

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: dívky, chlapce

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Žáci získají znalosti a praktické dovednosti pro výkon činností ve zdravotnických zařízeních, azylových ústavech, domovech důchodců a v ústavech sociální péče, práce v provozech kuchyní, prádelen a úklidové práce, dílčí úkony pečovatelské služby
v domácnostech imobilních občanů, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech
sociální péče.

Uplatnění

Uč. obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v pečovatelských službách.