Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

PROJEKT OP VK; SŠ; Řemeslo má zlaté dno – rovné příležitosti pro každého

Evropský sociální fond

Název projektu: Řemeslo má zlaté dno – rovné příležitosti pro každého

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků,včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Datum zahájení projektu: 02.01.2012

Datum ukončení projektu: 31.12.2012

Rozpočet projektu: 6 254 601,08 Kč


Stručný obsah projektu

Smyslem projektu je zlepšit podmínky studia žáků s SVP a umožnit tak jejich lepší uplatnění v pracovním procesu.
Výstupem projektu budou nové materiály pro potřebu teoretické části studia v podobě metodických listů v elektronické v podobě multimediálních aplikací pro potřebu výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.Vznikne nová odborná učebna pro praktickou výuku učebního oboru Pečovatelské služby.V rámci projektu budou rovněž proškoleni pedagogičtí zaměstnanci-cílem seminářů bude především seznámit zúčastněné s problémy v oblasti vzdělávání žáků s SVP.
Další aktivitou v rámci projektu je účast žáků na soutěžích a týdenních pobytech u externích subjektů.Ve škole bude vytvořeno kontaktní místo,kde v předem určených hodinách bude žákům k dispozici odborný pracovník(psycholog), s nímž budou žáci řešit problémy vznikající v rámci studia.

Poblíž hlavního vchodu školy je umístěn billboard dle podmínek publicity.

 

 

 -
 -
 -
 -
4