Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

ŠABLONY PRO SŠ II

ŠABLONY PRO SŠ II

Název projektu: ŠABLONY PRO SŠ II

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_065 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013494

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2021

Rozpočet projektu: 1 475 156,- Kč   

Cílem výzvy je podpořit střední odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Tato výzva (č. 02_18_065) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.  Projekt „Šablony pro SŠ II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium výchovného poradenství, studium koordinátora EVVO, různé semináře a školení dle zaměření pedagogů), poskytne personální podporu prostřednictvím školního psychologa, školního speciálního pedagoga, kariérového poradce a umožní aktivity rozvíjející ICT – zapojení ICT technika do výuky. Dále umožní podporu výuky formou pořízení nových učebních pomůcek.