Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Učební obory SŠ

Střední odborné učiliště

Střední odborné učiliště poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu
v tříletých učebních oborech středního vzdělávání (typu "H"). Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou
a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Odborné učiliště

Odborné učiliště poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech (typu "E"). Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole. Přednostně do těchto oborů přijímáme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří mají doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.