Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 1. 7. 2021 usnesením č. 796/2021/RK-21 vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 a jmenovala členy školské rady ke dni 1.7.2021 ve složení:

  • Ivana Michalčíková za pedagogické pracovníky školy
  • Miloš Picek - za zákon. zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Mgr. Pavel Klíma - za zřizovatele školy, škol. zařízení

Funkční období této školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté. Školská rada zasedá dvakrát ročně a řeší záležitosti v rámci svých kompetencí.


Jmenování školské rady (formát PDF)

Výsledky voleb do školské rady 2021 (formát PDF)