Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 8.3.2018 usnesením č. 263/2018/RK-35 vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 a jmenovala členy školské rady ke dni 13.3.2018 ve složení:

  • Ivana Michalčíková za pedagogické pracovníky školy
  • Miloš Picek - za zákon. zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Jaromír Novák - za zřizovatele školy, škol. zařízení.

Funkční období této školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté. Školská rada zasedá dvakrát ročně a řeší záležitosti v rámci svých kompetencí.


Jmenování školské rady (formát PDF)