Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Školská rada

Informace ze shromáždění oprávněných osob k volbám do školské rady 2024 (formát PDF)

Seznam kandidátů k volbám do školské rady 2024 (formát PDF)

 

Rada Jihočeského kraje dne 1. 7. 2021 usnesením č. 796/2021/RK-21 vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 a jmenovala členy školské rady ke dni 1.7.2021 ve složení:

  • Ivana Michalčíková za pedagogické pracovníky školy
  • Miloš Picek - za zákon. zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Mgr. Pavel Klíma - za zřizovatele školy, škol. zařízení

Funkční období této školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté. Školská rada zasedá dvakrát ročně a řeší záležitosti v rámci svých kompetencí.


Jmenování školské rady 2021 (formát PDF)

Výsledky voleb do školské rady 2024 (formát PDF)