Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Výběrová řízení

14. 12. 2018
Výzva k podání nabídky:

Kompletní zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, dokumentace realizace stavby a výkon autorského dozoru na akci: Stavební úpravy – oprava zpevněných ploch v areálu SŠŘ a ZŠ Wilsonova 405, Soběslav, Jiráskova ul.

Zadávací dokumentace (PDF 548 kB)

Krycí list nabídky (PDF 322 kB)

Čestné prohlášení (PDF 709 kB)

Prohlášení uchazeče (PDF 268 kB)

Snímek z KN (PDF 29 kB)

Návrh smlouvy (PDF 381 kB)

Smlouva (PDF 5,4 MB)

1. 11. 2018
Výzva k podání nabídky:
Dodávka a montáž IT techniky pro technické obory školních dílen Na Pískách

Výzva k podání nabídek (PDF 847 kB)

Kupní smlouva (PDF 1,3 MB)

Dodatek KS č.1

1. 10. 2018

Výzva k podání nabídky:
Dodávka nábytku pro technické obory školních dílen Na Pískách 469

Výzva k podání nabídek (PDF 847 kB)

Kupní smlouva (PDF 1,3 MB)

20. 6. 2017
Výzva k podání nabídky:
Technický dozor nad realizací akce Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických as řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469

Výzva k podání nabídek (PDF 847 kB)
Krycí list nabídky (PDF 322 kB)
Příkazní smlouva návrh (PDF 3,0 MB)
Čestné prohlášení k základní způsobilosti (PDF 386 kB)
Příkazní smlouva (PDF 822 kB)


6. 6. 2017
Výběrové řízení:
Administrace projektu. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469

Výzva k podání nabídek (PDF 847 kB)
Smlouva o dílo (PDF 212 kB)


11. 5. 2017
Výběrové řízení:
Dodávka a montáž plynových kondenzačních kotlů – 6ks

Výzva k podání nabídek (PDF 847 kB)


9. 3. 2017
Výběrové řízení:
Dodávka šatních skříní

Výzva k podání nabídek (PDF 847 kB)
Kupní smlouva (PDF 1,3 MB)


6. 10. 2016
Výběrové řízení:
Dodávka šatních skříní

Výzva k podání nabídek (PDF 847 kB)
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení (PDF 523 kB)