Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

GRANT; Rekonstrukce stávajících sportovišť

Jihočeský kraj vyhlásil v rámci „Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji“ pro rok 2013 grantový program REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH SPORTOVIŠŤ.

V SŠŘ a ZŠ Soběslav jsou dvě tělocvičny a dvě posilovny. Všechna sportoviště slouží jak pro výuku školní tělovýchovy, tak i pro rekreační sport a zájmové volnočasové aktivity žáků domova mládeže a internátu. Abychom mohli zkvalitnit výuku tělesné výchovy a nabídnout našim žákům odpovídající prostředí pro sportovní aktivity, požádali jsme o podporu z tohoto grantu.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo příspěvek na rekonstrukci sportovišť naší školy ve výši 150 000 Kč s povinnou spoluúčastí školy 37 500 Kč.

Rekonstrukce probíhala v průběhu června a července 2013. V posilovně ve škole v Jiráskově ulici byly zhotoveny nové stropní podhledy včetně osvětlení, položen nový zátěžový koberec a objekt byl vymalován. Nově vymalována byla také tělocvična ve Wilsonově ulici, posilovna domova mládeže a tělocvična základní školy na Školním náměstí, kde byla rovněž instalována nová zářivková svítidla.

Celkové náklady činily 218 105 Kč. Veškeré prostředky poskytnuté zřizovatelem v rámci grantu byly vyčerpány a 68 105 Kč bylo uhrazeno z vlastních zdrojů školy.

Rekonstrukcí došlo ke zlepšení stavu sportovišť i s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy.

Veškerá sportovní zařízení může škola nabídnout k využití veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách v rámci doplňkové činnosti.