Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Termíny a kritéria přijímacího řízení

Termíny přijímacích řízení pro školní rok 2024/2025

Termín pro podání přihlášky do 3. kola přijímacího řízení do 9. srpna 2024.

Talentové zkoušky 

3. kolo talentové zkoušky pro obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)

Termín talentové zkoušky je stanoven na:
27. srpna 2024 od 9.00 hodin na pracovišti Jiráskova 544


Kritéria přijímacích řízení

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 422/2023 Sb. v platném znění)

 1. Přihláška žáka nebo uchazeče byla podána v termínu do 9. srpna 2024.
 2. Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti:
  povinné:
  - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  - hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy)
  nepovinné:
  - doporučení školského poradenského zařízení
 3. Uchazeč musí splnit devět let školní docházky.
 4. Pořadí uchazečů bude stanovené na základě známkového průměru (od nejlepších po nejhorší) z posledních dvou ročníků povinné školní docházky.
 5. Cizinec (podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění) prokáže:
  - znalost českého jazyka rozhovorem v rozsahu nutném pro studium zvoleného oboru
  - oprávněnost pobytu na území ČR dokladem
 6. U učebního oboru Umělecký kovář a zámečník – vykonání talentové zkoušky. Pořadí uchazečů se určí dle bodového hodnocení následovně:
  - kresba dle předlohy (zátiší apod.) na papír měkkou tužkou (cca 2 hodiny) max. 5 bodů
  - modelování – ztvárnění úkolu dle vlastní fantazie (cca 2 hodiny) - max. 5 bodů
  Součet bodů max. = 10 bodů. Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je zapotřebí
  min 5 bodů.

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ODBORNÉ UČILIŠTĚ

(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 422/2023 Sb. v platném znění)

 1. Přihláška žáka nebo uchazeče byla podána v termínu do 9. srpna 2024.
 2. Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti:
  povinné:
  - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  - hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy)
  nepovinné:
  - doporučení školského poradenského zařízení
 3. Uchazeč musí splnit devět let školní docházky.
 4. Pořadí uchazečů bude stanovené na základě známkového průměru (od nejlepších po nejhorší) z posledních dvou ročníků povinné školní docházky.
 5. Cizinec (podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění) prokáže:
  - znalost českého jazyka rozhovorem v rozsahu nutném pro studium zvoleného oboru
  - oprávněnost pobytu na území ČR dokladem