Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Termíny a kritéria přijímacího řízení

Termíny přijímacích řízení pro školní rok 2019/2020

Talentové zkoušky 

Další kolo talentové zkoušky pro obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
(ŠVP Umělecký kovář a zámečník)

Termín pro zaslání přihlášky pro další kolo přijímacího řízení pro učební obor s talentovou zkouškou (82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř) je stanoven do 31. května 2019.

Termín talentové zkoušky je stanoven na 17. června 2019 od 9.00 hodin na pracovišti Jiráskova 544.

Počet volných míst a termíny odevzdání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Učební obory SOU (obory typu "H")

Kód oboru Název oboru Počet volných míst Termín odevzdání přihlášky
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník,pasíř
(ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
2 31.5.2019
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
(ŠVP Elektrikář-silnoproud)
5 30.6.2019
36-52-H/01 Instalatér
(ŠVP Instalatér-topenář)
4 30.6.2019
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
(ŠVP Rekondiční a sportovní masér)
8 30.6.2019
33-56-H/01 Truhlář
(ŠVP Truhlář)
5 30.6.2019

Učební obory OU (obory typu "E")

Kód oboru Název oboru Počet volných míst Termín odevzdání přihlášky
36-67-E/01 Zednické práce
(ŠVP Zednické práce)
4 30.6.2019
41-52-E/01 Zahradnické práce
(ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
3 30.6.2019
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP Kuchařské práce)
7 30.6.2019
29-51-E/01 Potravinářská výroba
(ŠVP Cukrářské práce)
4 30.6.2019
75-41-E/01 Pečovatelské služby
(ŠVP Pečovatelské služby)
2 30.6.2019

 

Základní informace k přijímacímu řízení (PDF)


Kritéria přijímacích řízení

Střední odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Přihláška žáka nebo uchazeče byla zaslána v termínu do 1. března 2019.

Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti, především: - zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře).

Klasifikace chování, klasifikace uváděných předmětů (pořadí) na přihlášce (známkový průměr).

Splněná povinná devítiletá školní docházka.

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

  • Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají.
    U učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř se konají zkoušky talentové.

Odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění , vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky č.27/2016 Sb.)

Přihláška žáka nebo uchazeče pro 1. kolo přijímacího řízení byla zaslána v termínu do 1. března 2019.

Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti, především: - zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře).

Klasifikace chování, klasifikace uváděných předmětů (pořadí) na přihlášce (známkový průměr).

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

  • Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají.

V případě, že nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou po ukončení prvního kola přijímacího řízení vypsána kola další, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).