Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Termíny a kritéria přijímacího řízení

Termíny přijímacích řízení pro školní rok 2023/2024

Talentové zkoušky 

Další kolo talentové zkoušky pro obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
(ŠVP Umělecký kovář a zámečník)

Termín zaslání přihlášky pro přijímací řízení pro učební obor s talentovou zkouškou (82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř) je stanoven do 11. srpna 2023.
Termín talentové zkoušky je stanoven na 30. srpna 2023 od 9.00 hodin na pracovišti Jiráskova 544.

 

Ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro učební obory (viz tabulka) – termín odevzdání přihlášky nejpozději do 30. 6. 2023.
Přijati budou uchazeči do naplnění kapacity oboru.

Kód oboru Název obotu Forma vzdělávání Počet volných míst Termín odevzdání přihlášky nejpozději do
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP Kuchařské práce)
  DE 0  30.6.2023
36-67-E/01 Zednické práce
(ŠVP Zednické práce)
 DE 3  30.6.2023
41-52-E/01 Zahradnické práce
(ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
 DE 2  30.6.2023
33-56-H/01 Truhlář
(ŠVP Truhlář)
DE 5  30.6.2023 
36-52-H/01 Instalatér
(ŠVP Instalatér-topenář)
 DE 0  30.6.2023
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
(ŠVP Opravář zemědělských strojů)
DE 0  30.6.2023
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník,pasíř
ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
DE 4  11.8.2023 

Vysvětlivky:  ŠVP - školní vzdělávací program, DE - denní forma vzdělávání


Kritéria přijímacích řízení

Střední odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky MŠMT       
č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Přihláška žáka nebo uchazeče pro 1. kolo přijímacího řízení byla zaslána v termínu:

do 30. listopadu 2022 – Umělecký kovář a zámečník, pasíř

do 1. března 2023 – ostatní učební obory

Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti, především potvrzení zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře).

Žák musí mít splněnou povinnou devítiletou školní docházku a úspěšně absolvovat 9. třídu základní školy.

Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách podle příslušné legislativy.

V případě překročení kapacity daného oboru budou rozhodovat následující kritéria v tomto pořadí:

  1. přednost mají uchazeči, kteří budou studovat svůj první obor,
  2. přednost má žák, který je za všechna dokládaná období (prospěch v 8. třídě a první pololetí 9. třídy) klasifikován ze všech předmětů a zároveň není hodnocen z žádného předmětu stupněm nedostatečným,
  3. průměrný prospěch za všechna dokládaná období.

Podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, cizinec prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném pro studium zvoleného oboru.

 

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají. U učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř se konají zkoušky talentové.


Odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky MŠMT
č. 353/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky č.27/2016 Sb.)

Přihláška žáka nebo uchazeče pro 1. kolo přijímacího řízení byla zaslána v termínu
do 1. března 2023.

Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti, především potvrzení zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře).

Při přijímání se respektují maximální počty žáků ve třídách a skupinách podle příslušné legislativy.

V případě překročení kapacity daného oboru budou rozhodovat následující kritéria v tomto pořadí:

  1. přednost mají uchazeči, kteří budou studovat svůj první obor,
  2. přednost má žák, který je za všechna dokládaná období (prospěch z posledních dvou ročníků základní školy) klasifikován ze všech předmětů,
  3. průměrný prospěch za všechna dokládaná období.

Podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, cizinec prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném pro studium zvoleného oboru. 

 

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají.

 

V případě, že nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou po ukončení prvního kola přijímacího řízení vypsána kola další, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).