Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Termíny a kritéria přijímacího řízení

Termíny přijímacích řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro učební obory (viz tabulka) – termín odevzdání přihlášky nejpozději do 30. 6.2022.
Přijati budou uchazeči do naplnění kapacity oboru.

Kód oboru Název obotu Forma vzdělávání Počet volných míst Termín odevzdání přihlášky nejpozději do
29-51-E/01 Potravinářská výroba
(ŠVP Cukrářské práce)
 DE 3  30.6.2022
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP Kuchařské práce)
  DE  3  30.6.2022
75-41-E/01 Pečovatelské služby
(ŠVP Pečovatelské služby)
 DE  3  30.6.2022
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
(ŠVP Truhlářské práce)
 DE  30.6.2022
36-67-E/01 Zednické práce
(ŠVP Zednické práce)
 DE  2  30.6.2022
41-52-E/01 Zahradnické práce
(ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
 DE  4  30.6.2022
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
(ŠVP Elektrikář-silnoproud)
 DE  4  30.6.2022
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
(ŠVP Opravář zemědělských strojů)
DE 3 30.6.2022

Vysvětlivky:  ŠVP - školní vzdělávací program, DE - denní forma vzdělávání

Talentové zkoušky 

Talentová zkouška pro obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
(ŠVP Umělecký kovář a zámečník) - 3. kolo

Termín zaslání přihlášky pro přijímací řízení pro učební obor s talentovou zkouškou (82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř) je stanoven do 31. května 2022.
Termín talentové zkoušky je stanoven na 15. června 2022 od 9.00 hodin na pracovišti Jiráskova 544.

 


Kritéria přijímacích řízení

Střední odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění)

Přihláška žáka nebo uchazeče byla zaslána v termínu do 1. března 2022 (u učebního oboru "Umělecký kovář a zámečník, pasíř" do 30. listopadu 2021).

Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti, především: - zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře).

Splněná povinná devítiletá školní docházka.

Přijati budou uchazeči podle pořadí známkového průměru na ZŠ (z posledních dvou ročníků) do naplnění kapacity oboru.

Podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, cizinec prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném pro studium zvoleného oboru. 

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

  • Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají.
    U učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř se konají zkoušky talentové.

Odborné učiliště

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(upravuje § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb.,v platném znění , vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky č.27/2016 Sb.)

Přihláška žáka nebo uchazeče pro 1. kolo přijímacího řízení byla zaslána v termínu do 1. března 2022.

Přihláška žáka nebo uchazeče obsahuje předepsané náležitosti, především: - zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře).

Přijati budou uchazeči podle pořadí známkového průměru na ZŠ (z posledních dvou ročníků) do naplnění kapacity oboru.

Podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, cizinec prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném pro studium zvoleného oboru. 

Ředitelka SŠŘ a ZŠ jmenuje komisi, která v zájmu objektivnosti výběrového řízení je neveřejná. Ředitelka na základě doporučení této komise rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

  • Rozhodnutím ředitelky Střední školy řemeslné a Základní školy se přijímací zkoušky nekonají.

 

V případě, že nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou po ukončení prvního kola přijímacího řízení vypsána kola další, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).