Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Prohlášení o přístupnosti

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav, Wilsonova 405 se zavazuje k přístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.ssrsobeslav.cz.

Cílem Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav, Wilsonova 405 je, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem uživatelům s ohledem na principy vnímatelnosti, ovladatelnosti, srozumitelnosti a stability.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v současné době částečně v souladu s požadavky podle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb. a plně v souladu nejsou z důvodů uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není v souladu s požadavky podle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb.:

  • YouTube video s komentářem o představení školy vložené na úvodní stránce není opatřeno titulky.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení bylo vypracováno dne 19. 02. 2020.
  • Prohlášení bylo revidováno dne 19. 02. 2020.

Prohlášení bylo vypracováno na základě auditu internetových stránek www.ssrsobeslav.cz společností Simopt, s.r.o. Audit internetových stránek byl proveden podle zákona č. 99/2019 Sb., metodických pokynů MVČR k tomuto zákonu, evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) a mezinárodně uznávaného standardu WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Správcem veškerého obsahu těchto internetových stránek je Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav, Wilsonova 405. Pro poskytnutí informací správci obsahu o veškerých případech, kdy obsah nesplňuje požadavky na přístupnost, lze využít e-mailovou adresu info@ssrsobeslav.czkontaktní formulář na těchto stránkách, případně korespondeční adresu:

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav, Wilsonova 405
Wilsonova 405
392 01 Soběslav

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé reakce ze strany správce obsahu na oznámení či žádost můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva, kterým je:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz