Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Elektronická ŽK

Elektronická žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvaní žáků, hromadné rozesláni pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytvářeni anket apod. Rodiče chtějí byt informováni o děni ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomi, na kázeňské prohřešky apod. Zobrazeni záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocni nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.

Přístup do elektronické žákovské knížky :

Bakaláři - SOU Jiráskova

Bakaláři - SOU Wilsonova