Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Ubytování

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům ubytování, stravování a kvalifikované výchovné působení a vede je k plnohodnotnému využívání volného času. Zajišťuje v mimoškolním programu podmínky pro přípravu na výuku a odborný výcvik se zaměřením na individuální pomoc žákům se slabším prospěchem. Činnost ve volném čase je naplňována zájmovými a sportovními kroužky, tvořenými podle zájmu a zálib žáků a podle praktických možností.

Ubytování pro naše žáky zajišťujeme prostřednictvím dvou ubytovacích zařízení:

  • Domov mládeže, Jiráskova 544, 392 01 Soběslav
  • Domov mládeže, Bechyňská 26, 392 01 Soběslav


DOMOV MLÁDEŽE / JIRÁSKOVA 544, SOBĚSLAV

Je určen pro žáky navštěvující uč. obory: Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a zámečník-pasíř, Instalatér - topenář, Elektrikář - silnoproud, Mechanik pro chladící a klimatizační zařízení, Kadeřník, Zámečník zaměřený na svařování, Obráběč kovů, Montér vodovodů a kanalizací a Rekondiční a sportovní masér.

Cena za ubytování: 900 Kč/měsíc

Jedná se o moderní ubytovací zařízení hotelového typu, kde ubytováváme žáky v třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích s koupelnou a příslušenstvím. Vlastní pokoje jsou zařízeny novým nábytkem a součástí vybavení je i televize a wi-fi.

Domov mládeže je součástí celého vzdělávacího komplexu. Je umístěn v pěkném a klidném prostředí vedle areálu školy a žáci zde mají možnost kulturního a sportovního vyžití v těchto aktivitách: návštěvy kina, společenské místnosti s audiovizuální technikou, internetová učebna, zájezdy na kulturní a sportovní akce, posilovna, tělocvična, sportovní kroužky atd.

Kontakt:
Domov mládeže SŠŘ a ZŠ Soběslav
Jiráskova 544, 392 01 Soběslav

Jana Čápová

Telefon - ved. vychovatelka 773 446 554, 389 822 840, capova.jana@ssrsobeslav.cz                                              
Telefon - vychovatelky 389 822 840, 608 464 455                                


DOMOV MLÁDEŽE / BECHYŇSKÁ 26, SOBĚSLAV

Je určen pro žáky z učebních oborů: Zednické práce, Truhlář, Truhlářské práce, Květinářské a aranžérské práce, Zahradnické práce, Kuchařské práce, Cukrářské práce, Pečovatelské služby a Rekondiční a sportovní masér.

Cena za ubytování: 900 Kč/měsíc

Zde jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje vybavené standardním nábytkem,  sociální zařízení je společné. Součástí zařízení pokojů je i televize a wi-fi. DM je dále vybaven třemi klubovnami, společenskou místností s audiovizuální technikou, rozsáhlou zahradou s víceúčelovým hřištěm, zahradními stoly pro stolní tenis.

V mimoškolním programu je prvořadá příprava na výuku a odborný výcvik, zároveň je však  zařízením výchovným, poskytujícím prostor pro všestranné zájmy. Žáci zde najdou uplatnění v kroužcích - výtvarném, ochrany přírody, výrobě dekorativních předmětů, ručních pracích, vaření i třeba sportovní, relaxační cvičení a muzikoterapii. Značný zájem je o posilování, kopanou, nohejbal, stolní tenis a je možné provozovat i další sporty např. odbíjenou, badminton a jiné dle zájmu. Volný čas vyplňují i odborné přednášky a besedy, návštěvy filmových a divadelních představení i vlastní kulturní činnost žáků, která je prezentována při Vánočních besídkách nebo i u táborových ohňů spojených s opékáním špekáčků, zpíváním při kytaře a s nejrůznějšími soutěžemi.

Kontakt:
Domov mládeže SŠŘ a ZŠ Soběslav
Bechyňská 26, 392 01 Soběslav

Jana Čápová 
T ved. vychovatelka 773 446 554, 389 822 860, capova.jana@ssrsobeslav.cz
T vychovatelky 389 822 861, 774 466 022

Přihláška k ubytování na Domově mládeže (PDF)

Přihláška k ubytování na Domově mládeže (XLSX)

Informace k nástupu do domova mládeže (PDF)

 

 

 

DM Jiráskova
DM Bechyňská
2