Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Ubytování

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům ubytování, stravování a kvalifikované výchovné působení a vede je k plnohodnotnému využívání volného času. Zajišťuje v mimoškolním programu podmínky pro přípravu na výuku a odborný výcvik se zaměřením na individuální pomoc žákům se slabším prospěchem. Činnost ve volném čase je naplňována zájmovými a sportovními kroužky, tvořenými podle zájmu a zálib žáků a podle praktických možností.

Ubytování pro naše žáky zajišťujeme prostřednictvím dvou ubytovacích zařízení:

  • Domov mládeže, Jiráskova 544, 392 01 Soběslav
  • Domov mládeže, Bechyňská 26, 392 01 Soběslav


DOMOV MLÁDEŽE / JIRÁSKOVA 544, SOBĚSLAV

Je určen pro žáky navštěvující uč. obory: Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a zámečník-pasíř, Instalatér - topenář, Elektrikář - silnoproud, Mechanik pro chladící a klimatizační zařízení, Kadeřník, Zámečník zaměřený na svařování, Obráběč kovů, Montér vodovodů a kanalizací a Rekondiční a sportovní masér (2. a 3. ročník).

Cena za ubytování = 800 Kč/měsíc (ubytování I. kategorie).

Jedná se o moderní ubytovací zařízení hotelového typu, kde ubytováváme žáky v třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích s koupelnou a příslušenstvím. Vlastní pokoje jsou zařízeny novým nábytkem a součástí vybavení je i televize a wi-fi.

Domov mládeže je součástí celého vzdělávacího komplexu. Je umístěn v pěkném a klidném prostředí vedle areálu školy a žáci zde mají možnost kulturního a sportovního vyžití v těchto aktivitách: návštěvy kina, společenské místnosti s audiovizuální technikou, internetová učebna, zájezdy na kulturní a sportovní akce, posilovna, tělocvična, sportovní kroužky atd.

Kontakt:
Domov mládeže SŠŘ a ZŠ Soběslav
Jiráskova 544, 392 01 Soběslav

Jana Čápová

T ved. vychovatelka 773 446 554, 389 822 840, capova.jana@ssrsobeslav.cz                                              
T vychovatelky 389 822 840, 608 464 455                                


DOMOV MLÁDEŽE / BECHYŇSKÁ 26, SOBĚSLAV

Je určen pro žáky z učebních oborů: Zednické práce, Truhlář, Truhlářské práce, Květinářské a aranžérské práce, Zahradnické práce, Kuchařské práce, Cukrářské práce, Pečovatelské služby a Rekondiční a sportovní masér (1. ročník).

Cena za ubytování = 600 Kč/měsíc (ubytování II. kategorie).

Zde jsou k dispozici dvou až třílůžkové pokoje vybavené standardním nábytkem,  sociální zařízení je společné. Součástí zařízení pokojů je i televize a wi-fi. DM je dále vybaven 5 klubovnami, společenskou místností s audiovizuální technikou, rozsáhlou zahradou s víceúčelovým hřištěm, zahradními stoly pro stolní tenis.

V mimoškolním programu je prvořadá příprava na výuku a odborný výcvik, zároveň je však  zařízením výchovným, poskytujícím prostor pro všestranné zájmy. Žáci zde najdou uplatnění v kroužcích - výtvarném, ochrany přírody, výrobě dekorativních předmětů, ručních pracích, vaření i třeba sportovní, relaxační cvičení a muzikoterapii. Značný zájem je o posilování, kopanou, nohejbal, stolní tenis a je možné provozovat i další sporty např. odbíjenou, badminton a jiné dle zájmu. Volný čas vyplňují i odborné přednášky a besedy, návštěvy filmových a divadelních představení i vlastní kulturní činnost žáků, která je prezentována při Vánočních besídkách nebo i u táborových ohňů spojených s opékáním špekáčků, zpíváním při kytaře a s nejrůznějšími soutěžemi.

Kontakt:
Domov mládeže SŠŘ a ZŠ Soběslav
Bechyňská 26, 392 01 Soběslav

Jana Čápová 
T ved. vychovatelka 773 446 554, 389 822 860, capova.jana@ssrsobeslav.cz
T vychovatelky 389 822 861, 774 466 022

Přihláška k ubytování na Domově mládeže (PDF)

 

 

 

 

DM Jiráskova
DM Bechyňská
2