Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Základní škola Soběslav

Školní náměstí 56, 392 01 Soběslav
T 389 822 880

Mgr. Jana Drsová
Zástupce ředitelky pro ZŠ, drsova.jana@ssrsobeslav.cz

Základní škola je nástupcem Zvláštní školy, Soběslav, Školní náměstí 56. Současná základní škola je od 1.1.2012 součástí organizace s názvem: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405.

Základní škola je téměř ve středu města, v blízkosti náměstí. Je dobře dostupná z autobusového i vlakového nádraží. Školu navštěvuje mnoho žáků z přilehlých obcí. Kapacita školy je 66 žáků ve škole, 24 žáků ve školní družině.

Pro činnost školy jsou vytvořeny velmi dobré podmínky, v budově jsou čtyři kmenové učebny, jejich velikost odpovídá nižšímu počtu žáků ve třídě. Další prostory se využívají jako učebna pro hudební výchovu, pro šití, je zde cvičná kuchyně, cvičný byt, počítačová učebna s dataprojektorem a třída s interaktivní tabulí. Školní družina má k dispozici svoji samostatnou hernu. Pro kvalitní výuku pracovního vyučování slouží dílna kovo, dřevo a školní zahrada. Ta může být využívána školní družinou i v odpoledních hodinách k relaxaci. V budově je i tělocvična.

Stravování probíhá přímo v budově školy, obědy se dovážejí ze školní jídelny z hlavní budovy. Je velkou výhodou, že žáci nemusejí docházet do budovy na Wilsonově ulici, ocení to zejména v nepříznivém počasí.

Pedagogický sbor je na vysoké profesionální úrovni. Máme stoprocentní aprobovanost. Ve škole kromě učitelů pracuje také vychovatelka školní družiny s vystudovanou speciální pedagogikou a asistentka pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají formou odborných seminářů, všichni jsou vyškoleni v rámci ICT.

Žáci naší školy se pravidelně úspěšně účastní různých soutěží – sportovních, recitačních, pěveckých a výtvarných. V rámci environmentální výchovy se věnujeme sběru druhotných surovin.

Budova školy
AV učebna
Chodba
Cvičný byt
Mikulášská
Návštěva hasičů
Postupující žáci
Projekt AJ
Školní družina
Tělocvična
10