Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

PROJEKT iROP; STŘEDISKO OV; PŘESTAVBA

Integrovaný regionální operační program

Název projektu: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469

Termín realizace: 22. 10. 2015 – 3. 12. 2018

Výše podpory: 31 492 056,58

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie.


Stručný popis projektu

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění odborné složky výuky technických a řemeslných učebních oborů na SŠŘ Soběslav. Zkvalitnění bude realizováno stavebními úpravami a modernizací budovy dílen, které umožní instalaci nových pomůcek, optimálnější dispoziční řešení a vyřeší tak zásadní komplikace, se kterými se potýkají žáci a pedagogové. Projekt je realizován ve vazbě na potřeby trhu práce, bude probíhat spolupráce s dalšími školami. V rámci projektu proběhnou úpravy venkovního prostranství (zeleň).

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit odbornou složku přípravy v technických a řemeslných oborech v návaznosti na potřeby trhu práce. Zkvalitnění bude realizováno stavebními úpravami budovy dílen, které umožní optimálnější dispoziční řešení, poskytnou dostatečné skladovací prostory, umožní lepší organizaci výuky a do budoucna instalaci nových technologií a přístrojů.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace výukových dílen pro obor Opravář zemědělských strojů a Umělecký kovář, zámečník a pasíř vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace tříd pro teoretickou výuku výše uvedených učebních oborů,
 • zlepšení uplatnitelnosti absolventů oborů Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář, zámečník a pasíř,
 • zvýšení zájmu o studium technických a řemeslných oborů,
 • zajištění bezbariérovosti objektu dílen,
 • kultivace venkovního prostranství prostřednictvím výsadby zeleně,
 • přiblížení výuky požadavkům trhu práce a praxe prostřednictvím spolupráce se zaměstnavatelem,
 • motivace žáků ZŠ ke studiu technických a řemeslných oborů formou dlouhodobé spolupráce.

Díky projektu bude naplněn specifický cíl Integrovaného regionálního operačního programu 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a na získávání a rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů. Díky těmto klíčovým schopnostem bude zajištěna reálná uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce.

Projekt bude mít pozitivní dopad i na učitele SŠŘ Soběslav, kteří budou mít k dispozici moderní, funkční a bezpečné prostředí, což výrazně přispěje ke zlepšení a zvýšení atraktivity výuky. Výuka bude díky modernizaci objektu zásadním způsobem přiblížena potřebám trhu práce. Žadatel bude po dobu udržitelnosti spolupracovat s 5 školami, které budou využívat rekonstruované dílny, projekt tak bude mít výrazný multiplikační a synergický efekt.


Výsledky projektu

Nové uspořádání a modernizace dílen významným způsobem zlepší zejména praktickou část technických a řemeslných oborů, která v současné době neodpovídá novým vzdělávacím požadavkům a trendům v oblasti praxe. Díky projektu bude probíhat kvalitnější, prakticky zaměřená, bezpečná výuka v optimálních prostorách.

Nové dispoziční řešení dílen zahrnuje prostory pro obor Opravář zemědělských strojů:

 • 2 x dílna zemědělské stroje (v PD označena jako dílna 1, dílna 2)
 • 1 x dílna osobní automobily (v PD označena jako garáž)
 • diagnostická dílna (v PD označena jako dílna 3)
 • svařovna plamenem
 • svařovna elektrickým obloukem
 • svařovací trenažér
 • zámečnická dílna (využití též pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř)
 • prezentační sál - svařovna
 • prezentační sál - opraváři


Pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř bude v rámci projektu zrekonstruována:

 • kovárna


V rámci úpravy dílen vzniknou dále:

 • 2 sklady nářadí
 • sklad hutního materiálu
 • sklad pro svařovnu plamenem
 • sklad obecného materiálu
 • úklidová místnost
 • šatna
 • umývárna
 • sociální zařízení
 • 3 kanceláře mistrů
 • el. rozvodna
 • server
 • místnost pro centrální kompresor