Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Informace pro uchazeče a počty přijímaných žáků

Informace pro uchazeče a počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023

V souladu s ustanovením § 59 až § 64 zák. č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhl. MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími otřebami a žáků nadaných, v plat.znění, rozhodla ředitelka střední školy takto:

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání žáka bude zveřejněno pod registračním číslem do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky - tzn. u uč.oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř. U ostatních oborů střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny v termínu od 22. dubna 2022, pro další kola v co nejkratším termínu po přijetí přihlášky. Výsledky budou vyvěšeny v budově SŠŘ a ZŠ Soběslav, na www.ssrsobeslav.cz a současně zaslány listovní zásilkou.

Poučení:
Svůj úmysl stát se žákem 1. ročníku musí uchazeč potvrdit doručením vyplněného a podepsaného zápisového lístku na adresu školy (Střední škola řemeslná a Základní škola, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav) do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí tj. od zveřejnění na webu. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být na školu přijat!

Informace k zápisovým lístkům najdete v části: Uchazeč/Informace, tiskopisy.

Počty přijímaných žáků

Učební obory SOU (obory typu "H")

Kód oboru Název oboru Počet volných míst
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník,pasíř
(ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
24
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP Mechanik pro chladící a klimatizační zařízení)
24
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
(ŠVP Elektrikář-silnoproud)
24
36-52-H/01 Instalatér
(ŠVP Instalatér-topenář)
24
36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
(ŠVP Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení)
24
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
(ŠVP Opravář zemědělských strojů)
60
69-51-H/01 Kadeřník
(ŠVP Kadeřník)
30
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
(ŠVP Rekondiční a sportovní masér)
30
141-52-H/01 Zahradník
(ŠVP Zahradník)
30
33-56-H/01 Truhlář
(ŠVP Truhlář)
30
23-56-H/01 Obráběč kovů
(ŠVP Obráběč kovů)
24
23-51-H/01 Strojní mechanik
(ŠVP Zámečník zaměření na svařování)
24

Učební obory OU (obory typu "E")

Kód oboru Název oboru Počet volných míst
36-67-E/01 Zednické práce
(ŠVP Zednické práce)
16
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
(ŠVP Truhlářské práce)
16
41-52-E/01 Zahradnické práce
(ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
16
41-52-E/01 Zahradnické práce
(ŠVP Zahradnické práce)
16
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP Kuchařské práce)
16
29-51-E/01 Potravinářská výroba
(ŠVP Cukrářské práce)
16
75-41-E/01 Pečovatelské služby
(ŠVP Pečovatelské služby)
16
23-51-E/01 Strojírenské práce
(ŠVP Obrábění kovů)
16