Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Informace pro uchazeče a počty přijímaných žáků

Informace pro přijímání žáků pro školní rok 2024/2025 3. kolo přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášky pro 3.kolo přijímacího řízení: do 9. srpna 2024

Přihlášku do 3.kola může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1.ani ve 2.kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí nebo ještě žádnou přihlášku nepodal, pouze na vytištěném formuláři v papírové podobě se všemi přílohami a zaslat na každou z vybraných škol.

Pro 3. kolo přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek!

V přihlášce se neuvádí obory vzdělání dle Vaší priority.

Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají dále viz. Kritéria hodnocení a přijímání uchazečů ke vzdělávání na SOU a OU.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro 3.kolo: 19.8.2024

                  pro obor Umělecký kovář a zámečník: 28.8.2024

Uchazeč obdrží rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v písemné formě a je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání.

Další informace a tiskopisy naleznete na http://www.prihlaskynastredni.cz/
a na našich stránkách v sekci Informace, tiskopisy >>

Počty přijímaných žáků

Učební obory SOU (obory typu "H")

Kód oboru Název oboru Počet volných míst
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník,pasíř
(ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
4
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP Mechanik pro chladící a klimatizační zařízení)
0
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
(ŠVP Elektrikář-silnoproud)
0
36-52-H/01 Instalatér
(ŠVP Instalatér-topenář)
0
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
(ŠVP Opravář zemědělských strojů)
0
69-51-H/01 Kadeřník
(ŠVP Kadeřník)
0
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
(ŠVP Rekondiční a sportovní masér)
0
33-56-H/01 Truhlář
(ŠVP Truhlář)
1

Učební obory OU (obory typu "E")

Kód oboru Název oboru Počet volných míst
36-67-E/01 Zednické práce
(ŠVP Zednické práce)
0
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
(ŠVP Truhlářské práce)
0
41-52-E/01 Zahradnické práce
(ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
0
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP Kuchařské práce)
0
29-51-E/01 Potravinářská výroba
(ŠVP Cukrářské práce)
0
75-41-E/01 Pečovatelské služby
(ŠVP Pečovatelské služby)
1