Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

ŠABLONY PRO SŠ

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Název projektu: ŠABLONY PRO SŠ

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006779

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Rozpočet projektu: 885 872,- Kč   


Cílem výzvy je podpořit střední odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Tato výzva (č. 02_16_035) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.  Projekt „Šablony pro SŠ“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytne personální podporu prostřednictvím školního psychologa a umožní aktivity rozvíjející ICT – zapojení ICT technika do výuky. Dále umožní podporu výuky formou pořízení nových učebních pomůcek.