Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

kód 36-58-H/01

Délka přípravy: 3 roky

Uč. obor je určen pro: chlapce

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška + výuční list

Zdravotní způsobilost: požadujeme souhlasné stanovisko lékaře se zvoleným oborem

Obsah

Během studia získají žáci všestranné vědomosti a dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění kovů, Ovládá pracovní postupy pro montáže vodovodů a kanalizací, vyhledávání poruch a provádění údržby a oprav na těchto zařízeních. Je schopen provádět provozní měření a funkční zkoušky vodohospodářských zařízení. Dovede obsluhovat zařízení používané ve vodárnách, úpravnách vod a čističkách odpadních vod. .

Kurz svařování plamenem ZK 311 1.1 (hradí škola)
Kurz svařování el. obloukem ZK 111 1.1 (hradí škola)
Kurzy svařování plastů ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3 (hradí škola)
Řidičské oprávnění skupiny B, C, T (hradí žák)

Uplatnění

Absolvent se uplatní v povolání provozní montér vodovodů a kanalizací na typové pozici provozní montér vodovodů a kanalizací, v povolání obsluha vodárenských zařízení na typové pozici obsluha vodárenských zařízení. Uplatní se při montážích a opravách vodovodních a kanalizačních řadů, při obsluze zařízení úpraven vody, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic a při odečtech vodoměrů v objektech.